چاشنی های مایع

پخش و فروش انواع چاشنی های مایع ارگانیک 

سرکه سیب ارگانیک

سرکه بالزامیک خرمای ارگانیک

آبلیمو و آبغوره ارگانیک