آبگینه

آبگینه یکی از بهترین تولید کنندگان محصولات ارگانیک ایران است. محصولات ارگانیک آبگینه همگی داری گواهی ارگانیک  و استاندارد ملی ارگانیک 11000 هستند.

مزارع ارگانیک این مجموعه در اصفهان و چهار محال و بختیاری میباشد.